Kontakt

+421 905 705 165

Dunajská 14, 811 08 Bratislava

1. poschodie - Progressbar

  • Facebook - Grey Circle

Pre Stredoškolákov, o.z.

www.prestredoskolakov.sk

Prihlás sa do Quick Kanclov a daruj tento priestor aj začínajúcim priateľom

Chceš sa prihlásiť so svojou organizáciou do projektu Quick Kancle? Mysli aj na iných! Ak máš v okolí začínajúci projekt, študentskú iniciatívu alebo zabehnutú žiacku radu či časopis, zapíš si ich do prihlášky a daruj im členstvo v Quick Kancli úplne zdarma! ​Spomeň si ako by voľný priestor pomohol tvojej organizácii, keď ste boli, ako sa hovorí, ešte v plienkach. Miesto na stretávanie, profesionálna technika a networking v Quick Kancloch ich vystrelí na vrchol!

Ako na to?

Prihlás svoju organizáciu,projekt alebo iniciatívu medzi členov

1

2

V prihláške uveď organizáciu, projekt, iniciatívu alebo žiacku radu, ktorej chceš pomôcť

Prejdeš pohovorom s našim tímom a staneš sa členskou organizáciou Quick Kanclov

3

4

Tvoja navrhnutá organizácia prejde tiež výberovým konaním

a vyhrá Quick Kancle na rok zadarmo

Spolu sa budete stretávať

v Quick Kancloch

a pracovať na skvelých veciach

5

Podmienky súťaže

  1. Každá prihlasujúca sa organizácia má právo nominovať jeden začínajúci projekt. 

  2. Správa projektu definuje začínajúci projekt ako: študentskú iniciatívu, mládežnícky alebo študentský projekt, začínajúce občianske združenie, žiacku školskú radu, študentské médium, študentskú firmu alebo príbuzné či podobné osoby. 

  3. Začínajúci projekt musí byť zložený minimálne z troch členov. 

  4. Porota vytvorená zo správy projektu Quick Kancle vyberie jeden výherný nominovaný projekt na základe osobného pohovoru, ktorému zaručuje ročné bezplatné členstvo v projekte Quick Kancle. 

  5. Porota vyberá výherný projekt na základe merateľnosti cieľov, projektového nastavenia, vízie projektu a osobného pohovoru.

  6. Správa projektu vyberie 1 výherný projekt do 7. 1. 2019.

  7. Vybraný subjekt je povinný na svojej webovej stránke (ak ju má) viditeľne umiestniť logo projektu Quick Kancle.